PREZENTAREA PROIECTULUI
“CONSOLIDARE, RESTAURARE BISERICA SF. NICOLAE, MIRONEȘTI, COM. GOȘTINARI; REALIZARE CORP ANEXĂ – LUMÂNĂRAR PANGAR; GRUP SANITAR; SPAȚIU TEHNIC ȘI TURN CLOPOTNIȚĂ; AMENAJARE INCINTĂ; REALIZARE ILUMINAT INTERIOR/EXTERIOR DE AMBIENT ȘI ARHITECTURAL; REALIZARE IMPREJMUIRI ȘI ACCESE PRINCIPALE/SECUNDARE”, Cod SMIS 126844
Schitul Mironești, in calitate de beneficiar, prezintă proiectul denumit “CONSOLIDARE, RESTAURARE BISERICA SF. NICOLAE, MIRONEȘTI, COM. GOȘTINARI; REALIZARE CORP ANEXĂ – LUMÂNĂRAR PANGAR; GRUP SANITAR; SPAȚIU TEHNIC ȘI TURN CLOPOTNIȚĂ; AMENAJARE INCINTĂ; REALIZARE ILUMINAT INTERIOR/EXTERIOR DE AMBIENT ȘI ARHITECTURAL; REALIZARE IMPREJMUIRI ȘI ACCESE PRINCIPALE/SECUNDARE”, Cod SMIS 126844, ca urmare a derulării contractului de finanțare nr. 4274/23.05.2019 cu Autoritatea de Management Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice prin Organism intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională SUD MUNTENIA. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 5 – ”Îmbunătăţirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1. ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.
Locul de implementare al proiectului este Comuna Goștinari, Str. Principală, Nr. 58 , Jud. Giurgiu.
Data de începere a proiectului este 14 ianuarie 2016 , iar data finalizării proiectului este 31.07.2023.
Valoarea totală a proiectului este 20.660.734,96 lei, suma nerambursabilă solicitată fiind de 20.106.852.20 lei.

Obiectivul general al proiectului este restaurarea, conservarea, protejarea şi menţinerea stilului arhitectonic al Bisericii Sf Nicolae – Schitul Mironești, judetul Giurgiu, ca premisă a dezvoltării turismului cultural și religios, factor care stimulează dezvoltarea economică a regiunii Sud Muntenia și păstrarea culturii tradiţionale româneşti, respectând principiile dezvoltării durabile şi protecţiei mediului.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. OS1: Restaurarea și conservarea Bisericii Sf Nicolae Schitul Mironești, ca premisă a creșterii turismului cultural în zona Goștinari – Comana
2. OS2: Introducerea în minim 2 circuite turistice- unul național și unul internațional, în vederea creșterii numărului de turiști în zonă
3. OS3: Diversificarea serviciilor cultural – religioase oferite de Schitul Mironești prin organizarea și desfășurarea a minim 4 evenimente anuale periodice, cu accent pe păstrarea tradițiilor locale
4. OS4: Întărirea instituțională în următorii 2 ani prin crearea și dezvoltarea unui parteneriat extins pentru creșterea importanței economice și sociale locale
5. OS5: Creșterea gradului de informare și interes pentru cultură a comunității locale și a populației din zona sud Muntenia

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:
-creșterea nr de vizitatori de la 280 în prezent la minim 960 începand cu primul an de exploatare;
-numărul de obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate: 1 monument restaurat.
Conferința de presă va avea loc în data de 29 aprilie 2023, ora 12:30 în incinta Mânăstirii Comana, Sala Tronului, Str. Radu Șerban 392, sat Comana, jud. Giurgiu. Activităţile proiectului sunt disponibile și pe site-ul www.schitul-mironesti.ro

Orice alte informații suplimentare pot fi solicitate la tel. nr. 0724215607,
e-mail: [email protected]

3. Mironesti -126844- comunicat etapa intermediara proiect_Rev1

Topics #CONSOLIDARE #MIRONEȘTI #RESTAURARE BISERICA SF. NICOLAE #SMIS 126844