Piața Digitală Unică europeană, o strategie pe care s-a concentrat Jean Claude Juncker încă de la începutul mandatului, în 2014. Acum, odată cu dezvoltarea tehnologiei și a comerțului electronic, transpunerea Pieței Digitale Unice în realitate, este un punct esențial în programul Comisiei Europene.

Piața Digitală Unică va facilita circulația persoanelor, serviciilor, bunurilor și a capitalului în spațiul european într-un cadru reglementat. De asemenea, indivizii și companiile se vor putea angaja în relații comerciale online în condițiile unei concurențe loiale, dar și în condiții de securitate personală și siguranță a consumatorului, indiferent de țara de reședință, atât timp cât aceasta este în spațiul european.

Pentru atingerea obiectivului, în 2015 a fost lansat un plan ambițios, „Strategia pentru o Piață Digitală Unică” menită să aducă sub aceeași umbrelă piețe digitale naționale prin implementarea unei serii de politici comune. Chiar dacă unele dintre măsurile descrise în strategie nu au fost catalogate ca având potențialul de a genera un impact negativ, au fost esențiale pentru conectarea piețelor digitale din statele membre UE.

Acum negocierile pentru implementarea strategiei se apropie de termenul limită. Până la finalul anului 2018, ar trebui discutate toate punctele. Conform Ecommerce-Europe.eu, până la finalul anului mai sunt de discutat 12 puncte din strategie, înainte ca aceasta să fie pregătită de implementare cu acordul tuturor părților implicate.

Strategia Comisiei Europene pentru realizarea Pieței Digitale Unice europene se bazează pe trei piloni principali care s-au tradus în 29 de propuneri legislative și o serie de inițiative complementare care împărtășesc obiectivul comun de a deschide potențialul digital al Europei. Cei trei piloni principali sunt:

  1. Oferirea beneficiilor unei piețe digitale unice consumatorilor și companiilor prin îmbunătățirea accesului online la bunuri și servicii pe teritoriul Europei prin intermediul unor reforme care să reglementeze toate etapele schimbului comercial, inclusiv livrarea produselor, contractele în companii și reglementări care vizează taxa pe valoare adăugată.
  2. Crearea condițiilor optime pentru dezvoltarea rețelelor și serviciilor digitale, în special promovarea unui efort comun de a armoniza regulile la nivel european, astfel încât să fie favorizată cooperarea. Adoptarea regulilor GDPR este unul dintre aspectele prin care se încearcă asigurarea unui cadru digital unic la nivel european.
  3. Maximizarea potențialului de creștere a economiei digitale europene prin introducerea unor pachete legislative care elimină barierele pe care le întâmpină companiile în derularea relațiilor comerciale în mediul digital, precum și prin propuneri non-legislative menite să consolideze abilitățile digitale ale cetățenilor europeni.

Legislativul european a ajuns la un numitor comun pentru 17 dintre cele 29 de inițiative legislative care stau la baza strategiei pentru Piața Digitală Unică Europeană. Deși s-a ajuns la acorduri în probleme esențiale, cum ar fi eliminarea taxelor suplimentare pentru Roaming, portabilitatea conținutului online, GDPR, sau regulile de TVA în comerțul online, mai sunt o serie de probleme care trebuie rezolvate înainte ca strategie să fie pregătită pentru implementare. Totuși, Comisia Europeană a reiterat că în toate propunerile legislative rămase trebuie să se ajungă la acorduri până la finalul anului în curs.

O piață digitală unică la nivel european ar fi un pas important către facilitarea relațiilor comerciale online atât între companii, cât și între companii și persoane fizice. Chiar dacă beneficiile sunt foarte tentante, o implementare defectuoasă a strategiei sau adoptarea unui cadru legislativ incomplet ar putea avea urmări negative. De aceea, elaborarea cadrului legislativ trebuie abordată cu foarte mare atenție.

Topics #comert electronic #ecommerce #piata digitala unica